887/2005

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2005―2009 myönnettävistä valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2005―2009 myönnettävistä valtionavustuksista 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (1279/2004) 3 §:n 6 kohta sekä 4 ja 7 § seuraavasti:

3 §
Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää seuraaville kunnille:


6) Oulun seutu, johon kuuluvat Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Tyrnävä;


4 §
Avustuksen kohde

Avustusta voidaan myöntää:

1) asuntoalueella tarvittavien ja sinne johtavien katujen sekä muiden liikenneväylien rakentamiseen;

2) asuntoalueen tai siihen välittömästi liittyvien puistojen rakentamiseen; sekä

3) asuntoaluetta varten tarvittavien siirto- ja kokoojaviemäreiden sekä syöttö- ja yhdysvesijohtojen rakentamiseen.

7 §
Myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on:

1) että asuntoalueelle on laadittu asemakaavaehdotus, joka on asetettu julkisesti nähtäville;

2) että hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset; sekä

3) että avustuksen saaja esittää selvityksen siitä, miten avustus nopeuttaa uuden asuntoalueen rakentamista.

Jos avustuksen kohteena on vesihuollon rakentaminen, avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että:

1) avustuksen saaja esittää selvityksen vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 4 §:n mukaisten edellytysten täyttymisestä; ja

2) Valtion asuntorahasto pyytää alueelliselta ympäristökeskukselta lausunnon.

Avustuksia myönnettäessä etusijalle asetetaan hankkeet, jotka nopeuttavat uusien asuntoalueiden käyttöönottoa suurimman tonttivajauksen alueilla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Ylitarkastaja
Anu Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.