869/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) liitteessä 1 olevan I osan 8 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 840/2004, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2005.

Komission direktiivi 2005/27/EY (32005L0027); EYVL N:o 81, 30.3.2005, s. 44

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Yli-insinööri
Jussi Salminen

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.