839/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2005

Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 3 päivänä tammikuuta 2002 annetun asetuksen (8/2002) 3 § seuraavasti:

3 §
Korvauksen määrä

Korvauksen rahamäärä perustuu laskennallisen vahingon arvoon kerrottuna 2 momentissa, 4 §:n 2 momentissa tai 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla kertoimella. Laskennallinen vahingon arvo kertoimella yksi on 516 euroa.

Reviirikohtainen kerroin muiden kuin 4 §:ssä mainittujen paliskuntien alueella maakotkan asutuista reviireistä on yksi. Aiemmin asutuksi todettu reviiri katsotaan edelleen asutuksi, jos sillä on todettu koristeltu pesä tai onnistunut pesintä kahtena aiempana vuonna. Jos maakotkan asuttu reviiri tuottaa poikasia, kerroin on kuitenkin kolme.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä lokakuuta 2005.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitussihteeri
Heikki Korpelainen

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.