833/2005

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus koulutarvikekustannuksista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (566/2005) 14 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Koulutarvikemääräraha

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen osallistuville maksetaan tarpeellisten koulutarvikkeiden hankkimisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena koulutarvikemäärärahaa.

Tarpeellisina koulutarvikekustannuksina pidetään kysymyksessä olevan koulutuksen tai opiskelun kannalta tarpeellisten koulutarvikkeiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oppikirjoista, tietokoneen hankkimisesta, opintomateriaalin kopioinnista ja sähköisestä hakemisesta, muistiinpanovälineistä, laskimista ja muista vastaavista tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

2 §
Koulutarvikemäärärahan suuruus

Yliopistoissa, korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa opiskelevien koulutarvikemääräraha on 350 euroa lukuvuodessa. Jos koulutusaika poikkeaa normaalista lukuvuodesta tai lukukaudesta, koulutarvikemäärärahaa maksetaan 35 euroa kuukaudessa.

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, kansanopistoissa, valmentavassa koulutuksessa ja muussa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien koulutarvikemääräraha on 250 euroa lukuvuodessa. Jos koulutusaika poikkeaa normaalista lukuvuodesta tai lukukaudesta, koulutarvikemäärärahaa maksetaan 25 euroa kuukaudessa.

3 §
Maksaminen

Koulutarvikemääräraha maksetaan kahdessa osassa lukukausittain etukäteen. Yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille määräraha maksetaan kuitenkin kertasuorituksena lukuvuoden alussa. Määrärahan maksamisen edellytyksenä on, että opiskelija esittää selvityksen opiskelun alkamisesta tai jatkumisesta.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Virpi Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.