818/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 662/1994:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan linja-autolla harjoitettavaan linjaliikenteeseen koko valtakunnan alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta silloin, kun matkan pituus ei ylitä 100 kilometriä.

Tämä asetus ei koske liikennettä, jonka harjoittaminen perustuu lääninhallituksen tai kunnan kanssa tehtyyn ostosopimukseen. Kuljetusmaksuihin sisältyy arvonlisävero.

2 §
Sarjaliput

Linjaliikenteessä on myytävä seuraavia sarjalippuja 25 prosentin alennuksella tämän asetuksen liitteen mukaisesta perushinnasta:

1) ostopäivästä 12 kuukauden ajan voimassa olevia liikenne- ja viestintäministeriön määrittelyjen mukaisia 44 matkan älykortteja,

2) lukuvuoden voimassa olevia ja vain koulumatkoihin kelpaavia älykortteja, joiden kokonaishinta määräytyy suoritettujen matkojen määrän perusteella, sekä

3) lukiokoulutuksen ja ammattillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) ja sen nojalla annetun asetuksen (293/1997) perusteella myytäviä sarjalippuja.

3 §
Lisämaksut ja -alennukset

Edellä 2 §:ssä mainitun lisäksi matkustajalta saadaan periä tarvittaessa lisämaksu pikavuorossa tai erillinen yömaksu.

Pikavuoromaksusta on annettava 25 prosentin alennus, jos maksu on etukäteen lippua ostettaessa lisätty sarjalipun hintaan.

Koululaisliikenteessä alle 12-vuotiaille on myytävä sarjalippuja 50 prosentin alennuksella perushinnasta.

4 §
Muita määräyksiä

Matkustajille tulee etukäteen tiedottaa perittävistä maksuista ja lippujen kelpoisuusehdoista.

Matkustaja voi maksaa matkansa ostamansa sarjalipun oikeuttamalla tai sitä lyhyemmällä matkalla.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005.

Sarjalippujen hinnoittelua, lisämaksuja ja -alennuksia koskevat rajoitukset poistuvat 1 päivästä heinäkuuta 2006 lukien lukuun ottamatta 2 §:n 1 mom. 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja sarjalippuja.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ostetut sarjaliput on hyväksyttävä ilman hinnan korotusta ostohetkellä määräytyneen kelpoisuusajan mukaisesti.

Tällä asetuksella kumotaan linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista 30 päivänä joulukuuta 2004 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1435/2004).

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Harri Cavén

Liite

Matkan pituus enintään km Laskennallinen perushinta (yhdensuuntainen matka) euro 44 matkan älykortti euro
6 2,2818 75,30
9 2,4727 81,60
12 2,7818 91,80
16 3,0818 101,70
20 3,5818 118,20
25 4,1909 138,30
30 4,8515 160,10
35 5,4818 180,90
40 6,0606 200,00
45 6,6121 218,20
50 7,1212 235,00
60 8,3606 275,90
70 9,4909 313,20
80 10,6000 349,80
90 11,6121 383,20
100 12,5515 414,20

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.