800/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisista perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 482/2002:

1 §
Perusteet

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut perusteet eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

Laskennassa 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 2005 lukuun ottamatta kohdan 2.3. kaavaa 7, joka tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2005. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 2005 kohdistuvien kustannusten jakamisessa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 20 päivänä joulukuuta 2001 antama asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista eläkelaitosten keskinäistä kustannusten jakamista varten (1405/2001).

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.