792/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) 21 c §, sellaisena kuin se on asetuksessa 409/2003, ja

lisätään asetukseen uusi 13 a § seuraavasti:

13 a §
Hitaan ajoneuvon kilpi

1. Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 51 a §:ssä tarkoitetun hitaan ajoneuvon kilven tulee olla hyväksytty E-säännön n:o 69/01 mukaisesti. Kilpi tulee olla suunnattuna taaksepäin ja kiinnitettynä ajoneuvon takaosaan pystysuoraan enintään 10°:een poikkeamalla. Kilpi on kiinnitettävä siten, että kolmion yksi suora sivu on vaakasuorassa vähintään 250 mm ja enintään 1500 mm:n korkeudella ja sitä vastakkainen kolmion kärki osoittaa ylöspäin. Kilpi ei saa ulottua ajoneuvon ulkopuolelle eikä osittainkaan peittää pakollista valaisinlaitetta tai heijastinta.

2. Hitaan ajoneuvon kilven saa asentaa 1 momentin mukaisesti myös enintään 1,00 metriä leveään 1 momentissa tarkoitettuun ajoneuvoon.

21 c §
Pakolliset valaisimet ja heijastimet

1. L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa tulee olla etu-, sivu- ja takaheijastimet. Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunussa tulee lisäksi olla suunta-, taka- ja jarruvalaisimet. Kolmipyöräisen mopon (L2e-luokka) ja kevyen nelipyörän (L6e-luokka) yli 1,00 metriä leveässä perävaunussa tulee olla E-säännön n:o 69/01 mukaisesti hyväksytty hitaan ajoneuvon kilpi.

2. Valaisimet ja heijastimet tulee olla perävaunun molemmilla puolilla. Kuitenkin perävaunussa, jonka leveys on enintään 0,8 metriä, vaaditaan vain yksi jarruvalaisin, takavalaisin ja takaheijastin.

3. Eteen- tai taaksepäin suunnatut valaisimet ja heijastimet, jos niitä on parillinen määrä, on sijoitettava L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa enintään 0,1 metrin etäisyydelle perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoittaa enintään 1,2 metrin korkeudelle sekä etu- ja takaheijastimet enintään 0,9 metrin korkeudelle.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2006.

Ajoneuvo saadaan jo ennen asetuksen voimaantuloa varustaa 13 a §:n 1 momentin mukaisella hitaan ajoneuvon kilvellä.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Ylitarkastaja
Maria Rautavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.