789/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 2001 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti tehty keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävä pöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 21 päivänä joulukuuta 2004 ja jonka valtioneuvosto on hyväksynyt 27 päivänä tammikuuta 2005 ja jonka hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille 21 päivänä helmikuuta 2005, tulee voimaan 5 päivänä lokakuuta 2005, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 28 päivänä tammikuuta 2005 annettu laki (45/2005) tulee voimaan 5 päivänä lokakuuta 2005.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä lokakuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa 12 päivänä toukokuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus (308/2005).

(Asetus on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 94/2005)
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 44/2005)

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöjohtaja
Jan Törnqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.