746/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 21 päivänä maaliskuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (277/2002) liitteen A kohtaan 1.6.3.18 uusi toinen kappale, sellaisena kuin se on liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa 312/2005 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen-Bellevergue

Liite

LIITE A

1.6.3.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ennen 1 päivää elokuuta 1992 käyttöönotetuille säiliöille, jotka on hyväksytty vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen 610/1978 mukaisesti, ei edellytetä säiliökoodia. Luvun 9.1 mukaiseen ajoneuvon hyväksymistodistukseen merkitään kuljetettavaksi sallituista aineista luokka, YK-numero ja tarvittaessa pakkausryhmä ja aineen virallinen nimi. Lisäksi hyväksymistodistuksen kohtaan 11 tehdään seuraava merkintä: "Hyväksytty LMp 610/1978 mukaisesti".
HUOM: Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa ei ole tämän kohdan viimeistä kappaletta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.