743/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2005

Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 17 päivänä joulukuuta 2003 annetun ympäristöministeriön asetuksen (1237/2003) liite, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksessa 830/2004, seuraavasti:


Ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitettujen useiden toimintojen lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, lasketaan 50 prosenttia asianomaisen kunnan maksutaksan mukaisesta maksusta.


Muut päätökset


Tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely (Pirkanmaan ympäristökeskus)

- tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon 390
- päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajatiedostoon 1 400
- päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajatiedostoon
- yksittäinen tuottaja 390
- tuottajayhteisö tai jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely 1 400

III Muut suoritteet

Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely (Pirkanmaan ympäristökeskus)

- yksittäiset tuottajat 110
- tuottajayhteisöt 390
- jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitetut yhteistoimintajärjestelyt 390
Pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely 110


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2005.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Lainsäädäntöneuvos
Jukka Nurmio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.