742/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2005

Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista 17 päivänä joulukuuta 2003 annetun ympäristöministeriön asetuksen (1238/2003) liite seuraavasti:


Ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitettujen useiden toimintojen lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, lasketaan 50 prosenttia asianomaisen kunnan maksutaksan mukaisesta maksusta.


Muut päätökset

Oikaisuvaatimuksen johdosta tehty päätös 80


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2005.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Lainsäädäntöneuvos
Jukka Nurmio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.