734/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus öljytuotteiden varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään huoltovarmuuden turvaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1390/1992) 3 §:n nojalla:

1 §
Öljytuotteiden käyttöönotto

Valtion varmuusvarastoissa olevia valtioneuvoston päätöksen 350/2002 mukaisia öljytuotteiden varmuusvarastoja alennetaan tilapäisesti 42 000 öljyekvivalenttitonnia (ktoe).

Öljytuotteita vapautetaan valtion varmuusvarastoista markkinahintaan.

2 §
Varastojen täydentäminen

Varastoista vapautettu määrä öljytuotteita on palautettava varastoihin viipymättä sen jälkeen, kun tämän asetuksen pohjana ollut öljymarkkinoiden häiriötilanne on päättynyt.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Vanhempi hallitussihteeri
Kari Mäkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.