687/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä 26 päivänä syyskuuta 2001 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001) 2 § ja 12 §:n 2 ja 3 momentti sekä liitteen 1 kohdan 3.2 alakohta a) ja b), kohdan 4.2.3.1 alaotsikon Ryhmä 2 toinen kappale ja kohdan 6.2 turvallisuustoimenpiteitä osoittava standardilauseke S9 seuraavasti:

2 §
Testimenetelmät

Määritettäessä kemikaalin ominaisuuksia luokitusta varten kemikaali tulee testata, sellaisena kuin se luovutetaan markkinoille, vahvistettujen testimenetelmien1 mukaisesti.

Torjunta-ainelaissa tarkoitetut kasvinsuojeluaineet voidaan testata luokitusta varten myös muiden kansainvälisesti tunnustettujen menetelmien mukaan siten kuin torjunta-ainelainsäädännössä määrätään.

12 §
Poikkeukset merkintöjä ja päällyksiä koskevista vaatimuksista

Valmisteen päällys voidaan jättää merkitsemättä kemikaaliasetuksen 16 §:n ja tämän asetuksen mukaisesti tai merkitä se jollakin muulla sopivalla tavalla, jos haitallisen, erittäin helposti syttyvän, helposti syttyvän, syttyvän, ärsyttävän, hapettavan tai ympäristölle vaarallisen valmisteen päällyksen sisällön määrä on niin pieni, että valmistetta käsiteltäessä ei ole syytä olettaa aiheutuvan vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Valmisteen päällys voidaan merkitä jollakin muulla asianmukaisella tavalla, jos räjähtävän, erittäin myrkyllisen, myrkyllisen, herkistävän, syöpää aiheuttavan, perimää vaurioittavan tai lisääntymiselle vaarallisen valmisteen päällys on liian pieni merkintöjen tekemiseksi kemikaaliasetuksen 16 §:n ja tämän asetuksen mukaisesti edellyttäen, että valmistetta käsiteltäessä ei ole syytä olettaa aiheutuvan vaaraa terveydelle.Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2005.

Komission direktiivi 2004/73/EY; EUVL N:o L 152, 30.4.2004, s. 1

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Neuvotteleva virkamies
Juha Pyötsiä

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.