676/2005

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2005

Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun opetusministeriön asetuksen (1252/2004) 2 §:ään uusi 6 momentti sekä asetukseen uusi liite seuraavasti:

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Liite

Maksutaulukko

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta perittävät maksut

Suorite Maksu euroa
1) Kuulustelu hammaslääkärin ammatin harjoittamisoikeutta tai -lupaa hakeville:
teoriakuulustelu 750
käytännön koe 1 115
hallinnon kuulustelu 300
2) Kuulustelu lääkärin ammatin harjoittamisoikeutta tai -lupaa hakeville:
kliininen kuulustelu 274
suomalaisen terveydenhuollon kuulustelu 274
käytännön potilaskoe 751

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2005

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Opetusneuvos
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.