655/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 15 päivänä heinäkuuta 2005 rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 24 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rajavartiomiehen virkamerkistä.

Velvollisuudesta virkamerkin mukana pitämiseen ja esittämiseen säädetään rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (651/2005) 52 §:ssä.

2 §
Virkamerkki ja siihen otettavat tiedot

Rajavartiomiehen virkamerkki on 85,6 millimetrin pituinen ja 54 millimetrin levyinen kulmistaan pyöristetty muovinen kortti, johon merkitään kortin numero sekä kortin haltijan nimi ja syntymäaika. Virkamerkki varustetaan haltijansa valokuvalla.

Virkamerkin etupuolella on rajavartiolaitoksen tunnuskuva sekä tekstit "RAJAVARTIOMIES - GRÄNSBEVAKNINGSMAN" ja "BORDER GUARD". Virkamerkin kääntöpuolella on rajavartiolaitoksen tunnuskuva sekä tekstit "RAJAVARTIOLAITOS - GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET" ja "BORDER GUARD".

Virkamerkkiin voidaan sisällyttää tekninen osa, johon talletettavien tietojen avulla virkamerkin haltija voidaan tunnistaa automaattisen tietojenkäsittelyn menetelmin.

3 §
Virkamerkin teknisen osan sisältö

Virkamerkin tekniseen osaan voidaan tallettaa sähköisen asioinnin edellyttämät varmenteet, kortinhaltijan tunnistautumistiedot ja välttämättömät tekniset tiedot.

Virkamerkin teknisen osan sovellusten ja tietojen tallettamisessa on huolehdittava siitä, että näitä sovelluksia ja tietoja voivat käyttää vain niihin oikeutetut.

4 §
Virkamerkkiluettelo

Rajavartiolaitoksen esikunta pitää rajavartiomiesten virkamerkeistä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävää luetteloa, johon merkitään rajavartiomiehille luovutettujen virkamerkkien numero ja luovuttamispäivä sekä virkamerkin haltijan nimi ja hallintoyksikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Tomi Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.