654/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (577/2005) 23 §:n 2 momentin ja 36 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan rajavartiomiehen tunnukseen sekä rajavartiolaitoksen virkapukuna käytettävien ja muiden rajavartiolaitoksen asusteiden kokoonpanoon.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) rajavartiopukineella rajavartiolaitoksen virkamiehelle vahvistettua, määrätyn kuosista, laatuista ja väristä asustetta;

2) virkapukineella rajavartiolaitoksen muulle kuin sotilasvirassa palvelevalle virkamiehelle vahvistettua, määrätyn kuosista, laatuista ja väristä asustetta;

3) sotilaspukineella puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista annetussa asetuksessa (136/1997) tarkoitettua sotilaspukinetta;

4) suojapukineella rajavartiolaitoksen virkamiehelle vahvistettua, määrätyn kuosista, laatuista ja väristä asustetta, jota työtehtävien tai olosuhteiden sitä edellyttäessä käytetään virkamiehen tai tämän asusteiden suojaamiseen muiden asusteiden taikka varusteiden sijasta tai niiden lisäksi;

5) rajavartiomiehen tunnuksella rajavartiopukineeseen kiinnitettävää rajavartiomiehen asemaa osoittavaa merkkiä;

6) arvomerkillä sotilasarvoa tai palvelusarvoa osoittavaa merkkiä;

7) rajavartiolaitoksen tekstitunnuksella asusteeseen kiinnitettävää tai kirjailtavaa sanaparia "RAJAVARTIOLAITOS-GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET" tai Ahvenanmaalla tekstiä "GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET";

8) erikoismerkillä asusteessa käytettävää muuta kuin kohdassa 5-7 tarkoitettua merkkiä tai tunnusta.

3 §
Rajavartiopukineet

Rajavartiopukineisiin kuuluvat seuraavat asustekokonaisuudet:

1. Palveluspuku

Palveluspukuun kuuluvat seuraavat asusteet:

1) valkoinen paitapusero;

2) vihreä solmio;

3) kesä- tai talvihousut;

4) kevyt- tai fleecepusero;

5) kenttäpusero;

6) kesälakki, lippalakki tai turkislakki;

7) villapaita;

8) mustat kengät;

9) mustat sukat;

10) sadetakki;

11) vyö;

12) mustat sormikkaat;

13) rajavartiomiehen tunnus;

14) rajavartiolaitoksen tekstitunnus;

15) arvomerkit.

Palveluspukuun voidaan kiinnittää erikoismerkki sekä tarvittaessa nimilappu.

Palveluspuvun kanssa voidaan käyttää tarvittaessa partiointipukuun kuuluvan pakkaspuvun puseroa ja housuja sekä olosuhteiden sitä edellyttäessä partiointipukuun kuuluvia muita jalkineita samoin kuin erityis- ja suojavaatetuksen erityisasusteita kyseisen tehtävän keston ajan.

2. Partiovaatetus

Partiovaatetukseen kuuluvat seuraavat asusteet:

1) paitapusero;

2) poolopaita;

3) villapaita;

4) partiointipuvun housut;

5) partiointipuvun pusero;

6) partiointihaalari;

7) pakkaspuku;

8) sadepuku;

9) moottoripyöräilijän ajoasu;

10) moottorikelkkailijan ajoasu;

11) laivapalveluspuku;

12) lentomiehistön partiointiasut;

13) varsikengät, kumisaappaat, suojajalkineet tai partiokengät;

14) partiolakki, pakkaspuvun lakki tai pipo

15) mustat nahkasormikkaat tai tehtävän edellyttämät muut käsineet;

16) vyö.

Partiointipukuun kiinnitetään pukukohtaisesti:

1) rajavartiomiehen tunnus;

2) rajavartiolaitoksen tekstitunnus;

3) arvomerkit;

4) erikoismerkit;

5) tarvittaessa nimilappu.

3. Vierailupuku

Vierailupukuun kuuluvat seuraavat asusteet:

1) päältä valkoinen tai vihreä lippalakki tai musta nahkapäällysteinen turkislakki;

2) päällystakki;

3) musta kaulahuivi;

4) takki;

5) housut tai hame;

6) vihreä, musta tai sininen solmio;

7) liivi;

8) vihreä solmukeliina;

9) valkoinen paitapusero;

10) mustat sormikkaat;

11) musta vyö;

12) mustat kengät;

13) mustat sukat;

14) naisilla lisäksi ihonväriset sukkahousut, avokkaat tai talvisaapikkaat;

15) lippu- ja kunniavartioilla miekankannatin;

16) arvomerkit;

17) lakkimerkki.

Käytettäessä vierailupukua paraatipukuna kiinnitetään siihen tarvittavat kunniamerkit sekä yleisesikuntaupseerin olkanauhat.

4. Juhlapuku

Rajavartiolaitoksen sotilasvirassa palvelevan virkamiehen juhlapukuna on puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista annetun asetuksen mukainen juhlapuku, pieni juhlapuku tai messipuku. Raja- ja merivartijan juhlapuku on vierailupuku. Kenraalit ja amiraalit käyttävät valkoista turkislakkia juhla- ja paraatipuvuissa.

4 §
Virkapukineet

Virkapukine on muille kuin sotilasvirassa palveleville rajavartiolaitoksen virkamiehille tarkoitettu rajavartiolaitoksen tekstitunnuksella varustettu palveluspuku, partiointipuku tai vierailupuku ilman rajavartiomiehen tunnusta ja arvomerkkejä.

5 §
Sotilaspukineet

Rajavartiolaitoksessa asevelvollisuuttaan suorittavan ja naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevan sotilaspukuna on puolustusvoimien sotilaspuku, jossa voi olla rajavartiolaitoksen päällikön vahvistamat erikoismerkit ja tunnukset.

Paraatipukuna varusmiesyksiköissä käytetään maastopukua.

6 §
Suojapukineet

Suojapukineisiin kuuluvat seuraavat asustekokonaisuudet:

1) huonon sään suojapuku;

2) sadepuku;

3) erikoissuojapuku;

4) emännän suojapuku;

5) siivoojan suojapuku;

6) pelastuspukineet;

7) taktinen luotisuojapuku;

8) suojahaalarit;

9) erityistilanteiden suojahaalari;

10) huppu;

11) suojaliivit;

12) heijastinliivi;

13) viiltosuojahansikkaat;

14) suojajalkineet;

15) suojakypärä;

16) taistelijan asu;

17) lentomiehistön suojapukineet.

Suojapukineeseen voidaan tarvittaessa kiinnittää rajavartiomiehen tunnus, arvomerkit, rajavartiolaitoksen tekstitunnus ja erikoismerkkejä.

7 §
Asusteiden ja pukineiden kuosi ja väri

Rajavartiolaitoksen päällikkö antaa tarkemmat määräykset tässä asetuksessa mainittujen muiden asusteiden kuin sotilaspukineiden kokoonpanosta, kuosista ja väristä.

Rajavartiolaitoksen virkavaatetukseen kuuluvien asusteiden ja pukineiden sekä niissä käytettävien tunnusten ja merkkien on oltava valmistettu rajavartiolaitoksen esikunnan hyväksymistä kangaslaaduista, materiaaleista ja tarvikkeista.

Rajavartio-, virka- ja suojapukineiden väri- ja laatunäytteet sekä yksityiskohtaiset valmistusmääräykset säilytetään rajavartiolaitoksen esikunnassa.

8 §
Rajavartiomiehen tunnus

Rajavartiomiehen tunnus on rajavartiopukineeseen kiinnitetty tai kirjailtu rajavartiolaitoksen tunnuskuva, joka on taustaltaan vihreä ja kuvioltaan kultainen tai oranssi.

Rajavartiomiehen kansainvälisissä tehtävissä käytettävässä tunnuksessa voi rajavartiolaitoksen tunnuskuvan lisäksi olla tekstit "BORDER GUARD" ja "FINLAND".

Rajavartiomiehen tunnus sijoitetaan hihaan tai oikealle rintaan. Rajavartiomiehen toimivaltuuksia koskeva rajoitus merkitään asusteeseen kiinnitettävällä sanaparilla "HARJOITTELIJA – PRAKTIKANT" tai Ahvenanmaalla tekstillä "PRAKTIKANT".

9 §
Arvomerkit

Rajavartiolaitoksessa käytetään samoja arvomerkkejä kuin puolustusvoimien sotilaspuvussa jollei muuta säädetä tai määrätä.

Nuoremman ja vanhemman rajavartijan, ylirajavartijan ja rajavartiomestarin (rajavartija) sekä nuoremman ja vanhemman merivartijan, ylimerivartijan ja merivartiomestarin (merivartija) palvelusarvot osoitetaan merkillä, jossa on nuoremmalla raja- tai merivartijalla yksi, vanhemmalla raja- tai merivartijalla kaksi, yliraja- tai ylimerivartijalla kolme sekä rajavartio- tai merivartiomestarilla neljä 35 millimetriä pitkää ja kuusi millimetriä leveää, taustaansa nähden poikittain olevaa nauhaa.

Rajavartijan palvelusarvomerkin tausta on vihreä ja nauhat rajavartiomestaria lukuun ottamatta oranssin väriset. Merivartijan palvelusarvomerkin tausta on musta ja nauhat merivartiomestaria lukuun ottamatta siniset. Raja- tai merivartiomestarin palvelusarvomerkin nauhat ovat kultaiset.

10 §
Asusteiden hankkimisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Palveluspuvun, vierailupuvun ja juhlapuvun hankkimisesta aiheutuvat kustannukset korvataan siten kuin valtion virkapukuavustuksista säädetään, jollei muuta säädetä.

Rajavartiolaitoksen päällikkö määrää ne partio- ja suojavaatetukseen kuuluvat asusteiden osat, jotka rajavartiolaitos antaa käyttöön maksutta. Partio- ja suojapukineen antamisesta virkamiehen käyttöön päättää asianomaisen hallintoyksikön päällikkö.

11 §
Siirtymäsäännös

Asustetta, jota tämän asetuksen voimaan tullessa saa käyttää virkapukuna, vaikka se ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, saa käyttää virkapukuna 31 päivään joulukuuta 2006 saakka.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Tomi Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.