644/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä 21 päivänä elokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (759/2003) 2 §, 4 §:n 4 momentti ja 8 §:n 3 momentti seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, toimielimet ja yhteisöt

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Kansanterveyslaitos;

2) Lääkelaitos;

3) Lääkehoidon kehittämiskeskus;

4) terveydenhuollon oikeusturvakeskus;

5) säteilyturvakeskus;

6) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus;

7) sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus;

8) Vakuutusvalvontavirasto;

9) tarkastuslautakunta;

10) työttömyysturvalautakunta;

11) työterveyslaitos;

12) työsuojelun piirihallinto;

13) tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto;

14) lapsiasiavaltuutettu ja lapsiasiavaltuutetun toimisto;

15) Raha-automaattiyhdistys;

16) Alko Oy;

17) työsuojelurahasto;

18) Koulutusrahasto;

19) työttömyysvakuutusrahasto;

20) työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta.

4 §
Ratkaisuvallan käyttö

Ministeriön yhteydessä toimivat tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu ovat riippumattomia hoitaessaan niille säädettyjä tehtäviä.

8 §
Virkamiesten nimittämistoimivalta

Tasa-arvovaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun toimiston muun henkilökunnan sekä lapsiasiavaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun toimiston muun henkilökunnan nimittämisestä ja ottamisesta säädetään erikseen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.