643/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus asbestia koskevista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan asbestia koskevista rajoituksista 18 päivänä marraskuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (975/2004) 3 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

3 §

Asbestin ja tuotteen, johon on tarkoituksella lisätty asbestia, valmistus, maahantuonti, myyminen ja käyttäminen on kielletty lukuunottamatta 4 ja 4 a §:ssä mainittuja poikkeuksia.

4 a §

Krysotiiliä sisältäviä kitkamateriaaleja ja tiivisteitä saa tuoda maahan puolustusvoimille ja käyttää puolustusvoimissa sotilaalliseen käyttöön tarkoitetussa kalustossa kuten panssariajoneuvoissa, asejärjestelmissä, aluksissa, sotilasilma-aluksissa sekä sotilasajoneuvoasetuksen (560/1992) 7 § 1 momentissa tarkoitetuissa maastoautoissa ja maastokäyttöön tarkoitetuissa erikoisautoissa, jos käyttöominaisuuksiltaan vastaavaa, asbestia vähemmän vaarallista korvaavaa materiaalia ei ole saatavilla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Komission direktiivi 1999/77/EY, EYVL N:o L 207, 6.8.1999, s. 18―20

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Johtaja
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.