639/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan kuluttajavalituslautakunnasta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (533/1978) 16, 18 ja 19 §, sellaisina kuin niistä ovat 16 § osaksi asetuksissa 84/1988 ja 911/1995 sekä 18 § viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

16 §

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajalle myöntää virkavapauden oikeusministeriö.

Muulle henkilöstölle myöntää virkavapauden lautakunnan puheenjohtaja.

18 §

Kuluttajavalituslautakunnan jaostojen puheenjohtajat saavat palkkiota oikeusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

19 §

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain (42/1978) 8 §:ssä tarkoitettu lausunto on ensisijassa pyydettävä valtion viranomaiselta tai tutkimuslaitokselta. Maksettava korvaus suoritetaan asianomaista tutkimuslaitosta koskevien, valtion maksuperustelain (150/1992) mukaan säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Muussa tapauksessa korvaus suoritetaan oikeusministeriön vahvistamien yleisten perusteiden mukaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Ylitarkastaja
Maaria Rubanin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.