631/2005

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2005

Laki kielilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 6 päivänä kesäkuuta 2003 annettuun kielilakiin (423/2003) uusi 16 a § ja 26 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

16 a §
Asian käsittelykieltä koskevat poikkeukset eräissä tapauksissa

Käräjäoikeuteen käräjäoikeuslain (581/1993) 18 a §:n 3 momentin nojalla perustetussa osastossa käsiteltävän asian käsittelykielestä säädetään mainitun lain 18 b §:ssä.

26 §
Valtion viranomaisten työkieli

Käräjäoikeuteen käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 momentin nojalla perustetussa osastossa käytettävästä työkielestä säädetään mainitun lain 18 c §:ssä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

HE 230/2004
LaVM 5/2005
EV 70/2005

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.