628/2005

Annettu Helsingissä 11 päivänä elokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden tiedotus- ja myynninedistämistoimiin kolmansissa maissa sekä maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimiin sisämarkkinoilla myönnettävästä tuesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 ja 11 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 273/2003:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2702/1999 sekä maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2826/2000, sellaisina kuin ne ovat muutettuina asetuksella (EY) N:o 2060/2004, mukaisiin maataloustuotteiden tiedotus-, myynnin- ja menekinedistämisohjelmiin, joiden rahoitukseen osallistuvat sekä Euroopan yhteisö että jäsenvaltiot.

2 §
Rahoitusosuudet

Suomen valtion rahoitusosuus on 20 prosenttia ohjelman todellisista arvonlisäverottomista kokonaiskustannuksista. Valtion rahoitusosuus rahoitetaan maatalouden interventiorahastosta.

Jos ohjelman rahoitukseen osallistuu useita jäsenvaltioita, vahvistetaan kunkin jäsenvaltion kokonaisrahoitusosuus suhteessa niiden alueelle sijoittautuneen ehdotuksen tekevän organisaation rahoitusosuuteen.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä elokuuta 2005.

Helsingissä 11 päivänä elokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.