627/2005

Annettu Helsingissä 11 päivänä elokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2005 ja satovahinkokorvauksiin liittyvien tietojen tallentaminen Tukisovellukseen

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään satovahinkojen korvaamisesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1214/2000) 6 §:n, 7 §:n ja 10 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Yksikköhinnat ja normisadot

Vuonna 2005, lukuun ottamatta talvehtimisvahinkoja, aiheutuneiden satovahinkojen korvaamisessa käytetään liitteen 1 mukaisia yksikköhintoja ja liitteessä 2 olevia alueellisia normisatoja. Talvehtimisvahinkojen korvaamisessa käytetään satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2004 annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (471/2004) säädettyjä yksikköhintoja ja normisatoja.

Nurmikasvien siementuotannon osalta liitteen 1 suluissa olevat yksikköhinnat koskevat tuotantoa, josta on tehty sopimus rekisteröidyn siemenliikkeen kanssa ja joka on liitetty jäljennöksenä tukihakemukseen.

2 §
Kasvit, joista korjataan kaksi tai useampia satoja

Säilörehunurmella ja muilla kasveilla, joista korjataan kaksi tai useampia satoja kasvukautena, on korjatuksi arvioidut satomäärät ennen tai jälkeen satovahingon, otettava huomioon korvauslaskelmassa arvioimalla korjatun sadon määrä.

3 §
Normisatoon laskettavat kasvit

Satovahinkokorvausjärjestelmän ulkopuolelle jäävät seuraavat:

1) satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) 4 §:n 3 momentin mukaiset luomusopimuksen siirtymävaiheessa olevat kasvulohkot;

2) ensimmäisen ja toisen vuoden raivioilla viljeltävät kasvit;

3) marjakasvustot, jotka eivät täytä maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (364/2003) 4 §:n mukaisia ikävaatimuksia;

4) valtioneuvoston asetuksen (270/2003) 3 §:n 1 momentin 18―29 kohdassa tarkoitetut kasvit sekä tarhaherne, joista ei ole tehty saman asetuksen 2 §:n kohdan 7 mukaista kirjallista viljelysopimusta;

5) mansikka; sekä

6) hakamaa, luonnonniitty, metsälaidun, suojavyöhyke ja kesanto.

Edellä mainittuja kohtien 1―6 sadon arvoa ei lasketa viljelijän omavastuuseen vaikuttavaan vahinkovuoden viljelmän normisadon arvoon. Tällaisissa tilanteissa normisatona käytetään nollaa.

4 §
Laadullisten satovahinkojen, sokerijuurikkaan ja muiden satovahinkojen tallennusten määräaika

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten on tallennettava satovahinkokorvausten hakemustiedot Tukisovellukseen laadullisten vahinkojen ja sokerijuurikkaan osalta viimeistään 15 päivänä joulukuuta sinä vuonna, jonka kasvukautta koskevasta vahingosta on kysymys ja muiden vahinkojen osalta viimeistään 30 päivänä marraskuuta.

Komission valtiontukikäsittelyyn EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitettavien korvausmäärien takia satovahinkokorvausten hakemustiedot on tallennettava määräaikaan mennessä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä elokuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä elokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Aune Kurki

Liite 1

Satovahingoissa käytettävät yksikköhinnat vuonna 2005
Peltokasvit Yksikköhinta, senttiä/kg
Ruis 12,1
Ruisvehnä 12,1
Syysvehnä 12,0
Kevätvehnä 12,0
Ohra 10,7
Kaura 8,7
Seosvilja 8,9
Rypsi 22,5
Rapsi 22,5
Öljypellava 30,0
Kuitupellava 20,0
Herne 19,4
Tarhaherne 20,4
Ruokaperuna 18,2
Ruokateollisuusperuna 8,5
Tärkkelysperuna 6,1
Sokerijuurikas 4,9
Rehujuurikasvit 1,2
Kuivaheinä 10,1
Säilörehunurmi 1,7
Viljelty laidun 1,7
Vihantarehu 1,2
Apilansiemen 109(320)
Timoteinsiemen 51(70)
Koiranheinä 61(109)
Niittynurmikka 61(109)
Nurminata 39(109)
Punanata 61(109)
Raiheinä 51(93)
Puutarhakasvit, senttiä/kg
Punajuurikas 7,7
Porkkana 9,3
Sipuli 27,0
Kukkakaali 41,0
Valkokaali 16,8
Lanttu 7,5
Kiinankaali 52,0
Avomaankurkku 35,3
Rapeakeräsalaatti 62,0
Parsakaali 100,0
Mustaherukka 90,0
Punaherukka 90,0
Valkoherukka 100,0
Viherherukka 100,0
Karviainen 90,0
Liite 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.