622/2005

Annettu Naantalissa 5 päivänä elokuuta 2005

Laki vesiliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun vesiliikennelain (463/1996) 10 § ja

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan huviveneisiin ja vesiskoottereihin siltä osin kuin niistä ei erikseen säädetä eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetussa laissa (621/2005).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Kumotun 10 §:n nojalla annetut säännökset jäävät voimaan.

HE 42/2005
LiVM 13/2005
EV 73/2005

Naantalissa 5 päivänä elokuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.