613/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan päiväsakon rahamäärästä 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun asetuksen (609/1999) 1 §:n 2 momentin 5 kohta,

muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä

lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1037/2001, uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
Keskimääräinen kuukausitulo

Sakotettavan keskimääräinen kuukausitulo lasketaan puhtaasta ansio- ja pääomatulosta. Keskimääräiseen kuukausituloon luetaan lisäksi tuloverolain (1535/1992) 33 a―33 c §:n nojalla verovapaa osinkotulo ja 33 d §:ssä tarkoitettu muu verovapaa tulo.


7 §
Sakon vähin kokonaisrahamäärä

Vesiliikennelaissa (463/1996) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn suurimman sallitun nopeuden ylityksestä tuomittavan sakon vähin kokonaisrahamäärä vesikulkuneuvon kuljettajalle on 60 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2005

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Lena Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.