606/2005

Annettu Helsingissä 19 päivänä heinäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan suoramyynnin viitemääristä 12 päivänä marraskuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (970/2004) 5 §:n 1 momentti ja 9 § seuraavasti:

5 §
Suoramyynnin viitemäärien siirtäminen ja muuntaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus vahvistaa suoramyynnin viitemäärien yhdistämiset, siirrot ja muunnokset. Viitemääriä yhdistettäessä ja siirrettäessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä maidon toimitusten viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (441/2005) 9, 10 ja 12―14 §:ssä säädetään.


9 §
Jako suoramyynnin viitemääriä hallinnollisesti myytäessä

Jos suoramyynnin viitemäärien kysyntä työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueella ylittää viitemäärien tarjonnan, työvoima- ja elinkeinokeskus myy ostamansa viitemäärät toimialueensa tuottajille noudattaen soveltuvin osin 5 §:ssä mainitun ministeriön asetuksen 4 §:ssä säädettyjä perusteita. Sanottuja viitemääriä ei voi kolmen seuraavan tuotantojakson aikana muuntaa maidon toimitusten viitemääriksi.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2005.

Helsingissä 19 päivänä heinäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Kaisa Sainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.