605/2005

Annettu Helsingissä 19 päivänä heinäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden valvontatoimenpiteiden siirrosta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen hoidettavaksi

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1623/2000, jäljempänä komission asetus, 101 artiklassa edellytettyä valvontaa.

2 §
Valvontatoimenpiteiden siirto

Maa- ja metsätalousministeriö siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen kanssa 30 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn sopimuksen nojalla sekä sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella komission asetuksen 101 artiklan mukaiset valvontatoimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen hoidettavaksi.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2005.

Helsingissä 19 päivänä heinäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Kaisa Sainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.