604/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 3 §:n 5 momentin, 4 §:n 3 ja 4 momentin, 12 §:n 1 momentin ja 20 §:n 2 momentin sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Yleistä

Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa (557/2005), jäljempänä tilatukilaki, säädetyn lisäksi Suomessa noudatetaan Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta täytäntöön pantaessa tilatukijärjestelmän tukialueiden, tuotantoon sidottujen tukien ja kesannoinnin osalta, mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tilatukijärjestelmällä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, III osastossa tarkoitettua tukijärjestelmää;

2) komission asetuksella II yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 795/2004;

3) komission asetuksella III neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annettua komission asetusta (EY) N:o 1973/2004;

4) kesannointioikeudella tilatukiasetuksen 53 artiklan ja 63 artiklan 2 kohdan mukaista viljelijälle myönnettävää hehtaarikohtaista tukioikeutta;

5) kesannointivelvollisuudella komission asetuksen II 32 artiklan mukaista maankäyttöä;

6) kesannointioikeuskelpoisella maalla tilatukiasetuksen 54 artiklan 2 kohdassa säädettyä tilan maatalousalaa;

7) viitejaksolla tilatukiasetuksen 38 artiklassa tarkoitettua kautta; ja

8) tukialueella tilatukiasetuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua aluetta, joka määritellään tässä asetuksessa.

3 §
Tukialueet

Tilatukijärjestelmän tukialueina käytetään liitteen 1 aluejaon mukaisesti tukialueita A, B―C1 sekä C2―C4. Liitteessä 2 on säädetty kuntien saaristoalueiden sijainnista tukialueilla.

Tilatukiasetuksen 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuina objektiivisina perusteina käytetään viitejaksolla 1 momentissa säädetyille tukialueille tilatukiasetuksen liitteessä I sisällytettyjen säädösten perusteella maksettuja suoria tulotukia ottaen huomioon tilatukijärjestelmässä toimeenpantavien tuotantoon sidottujen tukien kohdentuminen tukialueittain.

4 §
Tuotantosidonnaiset tuet

Tilatukilaissa säädetyn lisäksi tilatukijärjestelmän perusteella myönnetään tilatukiasetuksen 64―68 artiklassa säädettynä tuotantoon sidottuna tukena:

1) tilatukiasetuksen 67 artiklassa sekä liitteessä VI tarkoitettu lammas- ja vuohipalkkio lisäpalkkioineen kyseisen artiklan 1 kohdassa säädetyn enintään 50 prosentin enimmäismäärän mukaisesti, kuitenkin enintään 0,85 miljoonaa euroa; ja

2) tilatukiasetuksen 68 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii) kohdassa sekä liitteessä VI tarkoitettu urospuolisten nautojen erityispalkkio kyseisessä kohdassa säädetyn enintään 75 prosentin enimmäismäärän mukaisesti vähennettynä tilatukiasetuksen 69 artiklan mukaiseen tukeen naudanlihasektorilla tarvittavalla määrällä, kuitenkin enintään 24,42 miljoonaa euroa.

Tuotantoon sidottuna tukena myönnetään 1 momentissa säädetyn lisäksi tilatukiasetuksen 70 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 2358/71 3 artiklan ja tilatukiasetuksen liitteen XI mukainen tuki siltä osin kuin sitä maksetaan timotein siementuotannolle tilatukiasetuksen 99 artiklassa ja komission asetuksen III 10 luvussa säädetyllä tavalla, kuitenkin enintään 1,15 miljoonaa euroa.

5 §
Kesannointioikeudet ja kesannointivelvoite

Kesannointioikeuksien myöntämisessä ja kesannointivelvoitteen määräytymisessä käytetään tilatukiasetuksen 63 artiklan 2 kohdan tarkoittamana tilakohtaisena kesannointioikeuskelpoisen maan hehtaarimäärinä tukialueittain seuraavia hehtaarimääriä:

Tukialueet hehtaaria
A 30,66
B―C1 41,81
C2―C4 70,76

Tilatukiasetuksen 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina viitesatoina käytetään seuraavia hehtaarikohtaisia tonnimääriä:

Tukialueet viitesato t/ha
A 3,0
B―C1 2,2
C2―C4 1,3

Jos eri tukialueilla sijaitsevan tilakohtaisen kesannointioikeuskelpoisen maan perusteella laskettu tuotantomäärä ylittää yhteenlaskettuna tilatukiasetuksen 63 artiklan 2 kohdassa säädetyn 92 tonnin määrän, määräytyvät kesannointioikeudet ja kesannointivelvoite alueellisten kesantoprosenttien mukaisesti.

6 §
Viitekauden kesannointi ja kesantoprosentit

Komission asetuksen II 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viitekaudella kesannoitujen kesannointioikeuskelpoisten hehtaarien keskimääräinen ala on 85 419 hehtaaria.

Tilatukiasetuksen 63 artiklan 2 kohdassa säädetyt kesantoprosentit ovat seuraavat:

Tukialueet kesantoprosentti
A 8,8
B―C1 7,7
C2―C4 5,7

Komission asetuksen II 39 ja 43 artiklassa tarkoitettuja kesannointioikeuksia määrättäessä vuonna 2006 käytetään 2 momentissa säädettyjä prosenttimääriä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo- kuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 2005

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja
Juha Vanhatalo

Liite 1

TILATUKIJÄRJESTELMÄN ALUEJAKO

Alue A

Alastaro, Askola, Aura, Dragsfjärd saaristo-osia lukuun ottamatta, Elimäki, Espoo, Halikko saaristo-osia lukuun ottamatta, Helsinki, Inkoo saaristo-osia lukuun ottamatta, Järvenpää, Kaarina saaristo-osia lukuun ottamatta, Karjaa, Kauniainen, Kemiö, Kerava, Kiikala, Kirkkonummi, Koski, Kouvola, Kuusjoki, Lapinjärvi, Lemu saaristo-osia lu-kuun ottamatta, Lieto, Liljendal, Lohja, Loimaa, Loviisa, Marttila, Masku, Mellilä, Mietoinen, Muurla, Myrskylä, Naantali saaristo-osia lukuun ottamatta, Nurmijärvi, Oripää, Paimio, Parainen saaristo-osia lukuun ottamatta, Pernaja saaristo-osia lukuun ottamatta, Perniö, Pertteli, Piikkiö saaristo-osia lukuun ottamatta, Pohja, Pornainen, Porvoo saaristo-osia lukuun ottamatta, Pukkila, Pöytyä, Raisio, Ruotsinpyhtää, Rusko, Salo, Sauvo saaristo-osia lukuun ottamatta, Sipoo, Siuntio, Somero, Särkisalo saaristo-osia lukuun ottamatta, Tarvasjoki, Turku saaristo-osia lukuun ottamatta, Tuusula, Vantaa, Vihti, Västanfjärd.

Alue B―C1

Alahärmä, Anjalankoski, Artjärvi, Asikkala, Askainen, Brändö, Dragsfjärdin saaristo-osat, Eckerö, Enonkoski, Eura, Eurajoki, Finström, Forssa, Föglö, Geta, Halikon saaristo-osat, Hamina, Hammarland, Hankasalmi, Hanko, Harjavalta, Hartola, Hattula, Hauho, Haukivuori, Hausjärvi, Heinola, Heinävesi, Hollola, Houtskari, Huittinen, Humppila, Hyvinkää, Hämeenkoski, Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Iitti, Ikaalinen, Ilmajoki, Imatra, Iniö, Inkoon saaristo-osat, Isokyrö, Jaala, Jalasjärvi, Janakkala, Joensuu sen alueeseen C2―C4 kuuluvia osia lukuun ottamatta, Jokioinen, Jomala, Joroinen, Joutseno, Jurva, Juupajoki, Juva, Jyväskylä, Jyväskylän mlk,

Jämijärvi, Jämsä, Jämsänkoski, Kaarinan saaristo-osat, Kalvola, Kangasala, Kankaanpää, Karjalohja, Karkkila, Kaskinen, Kau-hajoki, Kauhava, Kerimäki, Kesälahti, Kiikoinen, Kisko, Kitee, Kiukainen, Kodisjoki, Kokemäki, Korpilahti, Korppoo, Korsnäs, Kotka, Kristiinankaupunki, Kuhmalahti, Kuhmoinen, Kumlinge, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Kustavi, Kuusankoski, Kylmäkoski, Kärkölä, Kökar, Köyliö, Lahti, Laihia, Laitila, Lammi, Lappeenranta, Lappi, Lapua, Laukaa, Lavia, Lemi, Lemland, Lempäälä, Lemun saaristo-osat, Leppävirta, Liperi, Loppi, Lumparland, Luopioinen, Luumäki, Luvia, Längelmäki, Maalahti, Maaninka, Maarianhamina, Maksamaa sen alueeseen C2―C4 kuuluvia osia lukuun ottamatta, Merimasku, Miehikkälä, Mikkeli, Mouhijärvi, Mustasaari sen alueeseen C2―C4 kuuluvia osia lukuun ottamatta, Muurame, Mynämäki, Mäntsälä, Mänttä, Mäntyharju, Naantalin saaristo-osat, Nakkila, Nastola, Nauvo, Nokia, Noormarkku, Nousiainen, Nummi-Pusula, Nurmo, Närpiö, Oravainen, Orimattila, Orivesi, Outokumpu, Padasjoki, Paraisten saaristo-osat, Parikkala, Pernajan saaristo-osat, Pieksämäki, Pieksänmaa, Piikkiön saaristo-osat, Pirkkala, Pomarkku, Pori, Porvoon saaristo-osat, Punkaharju, Punkalaidun, Puumala, Pyhtää, Pyhäranta, Pälkäne, Rantasalmi, Rauma, Rautjärvi, Renko, Riihimäki, Ristiina, Ruokolahti, Ruovesi, Rymättylä, Rääkkylä, Saltvik, Sammatti, Sauvon saaristo-osat, Savitaipale, Savonlinna, Savonranta, Seinäjoki sen alueeseen C2―C4 kuuluvia osia lukuun ottamatta, Siilinjärvi, Sottunga, Sulkava, Sund, Suodenniemi, Suomenniemi, Suomusjärvi, Suonenjoki, Sysmä, Säkylä, Särkisalon saaristo-osat, Taipalsaari, Taivassalo, Tammela, Tammisaari, Tampere, Teuva, Toijala, Turun saaristo-osat, Tuulos, Tuusniemi, Ulvila, Urjala, Uusikaarlepyy, Uusikaupunki, Vaasa, Vahto, Valkeakoski, Valkeala, Vammala, Vampula, Varkaus, Vehmaa, Velkua, Vesilahti, Viiala Viljakkala Vilppula, Virolahti, Vårdö, Vähäkyrö, Vöyri, Ylihärmä, Ylistaro, Ylämaa, Yläne, Ylöjärvi, Ypäjä, Äetsä.

Alue C2―C4

Alajärvi, Alavieska, Alavus, Eno, Enontekiö, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Halsua, Haukipudas, Himanka, Hirvensalmi, Honkajoki, Hyrynsalmi, Ii, Iisalmi, Ilomantsi, Inari, Isojoki, Joensuun kaupungista entisen Kiihtelysvaaran kunnan alue ja entisen Tuupovaaran kunnan alue, Joutsa, Juankoski, Juuka, Kaavi, Kajaani, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karijoki, Karstula, Karttula, Karvia, Kaustinen, Keitele, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kempele, Kestilä, Keuruu, Kihniö, Kiiminki, Kinnula, Kittilä, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokkola, Kolari, Konnevesi, Kontiolahti, Kortes-järvi, Kruunupyy, Kuhmo, Kuivaniemi, Kuru, Kuusamo, Kyyjärvi, Kälviä, Kärsämäki, Lapinlahti, Lappajärvi, Lehtimäki, Leivonmäki, Lestijärvi, Lieksa, Liminka, Lohtaja, Luhanka, Lumijoki, Luoto, Maksamaan kunnasta mantereen ulkopuoliset alueet, Merijärvi, Merikarvia, Muhos, Multia, Muonio, Mustasaaren kunnasta Björköby ja Replot, Nilsiä, Nivala, Nurmes, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Paltamo, Parkano, Pedersöre, Pelkosenniemi, Pello, Perho, Pertunmaa, Petäjävesi, Pielavesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Piippola, Polvijärvi, Posio, Pudasjärvi, Pulkkila, Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Pyhäselkä, Pylkönmäki, Raahe, Rantsila, Ranua, Rautalampi, Rautavaara, Reisjärvi, Ristijärvi, Rovaniemen mlk, Rovaniemi, Ruukki, Saarijärvi, Salla, Savukoski, Seinäjoen kaupungista entisen Peräseinäjoen kunnan alue, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Simo, Sodankylä, Soini, Sonkajärvi, Sotkamo, Sumiainen, Suolahti, Suomussalmi, Taivalkoski, Tervo, Tervola, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tornio, Tyrnävä, Töysä, Ullava, Utajärvi, Utsjoki, Uurainen, Vaala, Valtimo, Varpaisjärvi, Vesanto, Veteli, Vieremä, Vihanti, Viitasaari, Vimpeli, Virrat, Vuolijoki, Yli-Ii, Ylikiiminki, Ylitornio, Ylivieska, Ähtäri, Äänekoski.

Liite 2

TILATUKIALUEESEEN B―C1 kuuluvat saaristoalueet

Alla mainituista kunnista seuraavat alueet:

Dragsfjärd Kagsjäla, Kasnäs ja Lövö sekä entinen Hiittisten kunta

Halikko Luotsisaari, Vartsalansaari ja Angelansaari sekä Kemiönsaaresta Halikon kuntaan kuuluva osa Hammarland Appelö ja Torsholm

Inkoo Lövö, Orslandet, Storramsjö ja Älgsjölandet

Kaarina Jauhosaari

Kustavi Lypyrtti ja Vartsala

Lemland Askö, Björkö, Gloskär, Gåsö, Kuggholmen, Stackskär ja Stora Stegskär

Lemu Matalluoto

Naantali Lapilan saari

Parainen Attu, Björkholm, Heisala, Jermo, Kuggö, Mielisholm, Sorpo ja Tammo

Pernaja Byön, Killingö, Käldö, Sondarö ja Våtskär

Piikkiö Jauhosaari

Porvoo Pikku-Pellinki, Suur-Pellinki ja Sundö

Sauvo Österö

Särkisalo Pettu ja Ulkoluoto

Turku Kulho

TILATUKIALUEESEEN C2―C4 kuuluvat saaristoalueet

Alla mainituista kunnista seuraavat alueet:

Enonkoski Ihamaniemi

Hankasalmi Paanalan ja Tuomarin saaret

Heinävesi Hentulan- ja Viitasaari sekä Luutsalon saari

Joroinen Kostosaari

Kangaslampi Ruotimo

Kerimäki Kokkosaari, Välisaari, Hevos- ja Vehkasalon saaret

Kesälahti Suitsansaari ja Suursaari

Korpilahti Jänissaari, Kilvensalo ja Rutaniemi

Kuopio Kortelan saari, Papin-, Säyneen-, Viita- ja Vaajasalon saaret

Leppävirta Hietasaari, Tervassalon saari, Timonsalo ja Vilponsaari

Liperi Karjalan-, Karhun-, Kuus-, Lapin-, Matin-, Pesolan-, Rauan- ja Suursaari

Maalahti entisen Bergön kunnan alue

Mikkeli Paajalansaari ja Papinsaari

Punkaharju Pöllänsaari

Puumala Heinäsensaari, Kurjensalo, Konninsalo, Lieviskä, Liimattala, Lintusalo, Niinisaari, Partalansaari, Rokansaari ja Viitasaari

Rantasalmi Hevossalo, Kuokansaari ja Pikontaipaleen tila

Ristiina Harapansalo, Kaijatsaari ja Kaita

Ruovesi Jaakonsaari

Savonlinna Ahvion-, Kesamon-, Kokon-, Kongon-, Laukan-, Liiston-, Muhan-, Pesolan-, Pietolan-, Rito- ja Tuohisaari, Kiviapaja sekä Mikkolanniemi

Sulkava Vekaransalmen takainen alue

Suomenniemi Salosaari

Suonenjoki Ärjänsaari

Taipalsaari Kyläniemi, Iso- ja Pieni Jänkäsalo

Teuva Honka- ja Pulkkilansaari

Vilppula Teerisaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.