519/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan joukkoliikenteen valtionavustuksista 30 päivänä tammikuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (64/2002) 2 §:n 3 kohta, 3 §:n 3 momentti ja 7 § seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) matkapalvelukeskuksella toimintapaikkaa,

1) jossa otetaan vastaan asiakkailta tai julkisyhteisöiltä tulevia kuljetustilauksia,

2) josta asiakkaat voidaan ohjata käyttämään heidän tarpeisiinsa soveltuvaa linja- tai ostoliikennettä,

3) jossa matkoja yhdistellään matkaketjuiksi tai suunnitellaan reittejä asiakkailta tai julkisyhteisöiltä tulevien tilausten perusteella, ja

4) josta yhdistämällä syntyvät liikennekokonaisuudet välitetään ajettavaksi;


3 §
Avustuslajit

Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustusta erityisesti seuraaviin kehittämishankkeisiin:

1) palvelulinjojen ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseen,

2) matkapalvelukeskusten käynnistämiseen,

3) joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien kehittämiseen, sekä

4) matkakeskusten toteuttamiseen.

7 §
Matkapalvelukeskusten käynnistämiseen myönnettävä valtionavustus

Lääninhallitus voi myöntää alueensa kunnalle valtionavustusta matkapalvelukeskuksen käynnistämiseen enintään kahden vuoden ajan edellyttäen, että

1) matkapalvelukeskus

a) ensisijaisesti ohjaa asiakkaan käyttämään hänen tarpeisiinsa soveltuvaa linja- tai ostoliikennettä,

b) toissijaisesti ohjaa asiakkaan yhdistettyyn kuljetukseen, ja

c) viime kädessä ohjaa asiakkaan käyttämään erilliskuljetusta siinä tapauksessa että a ja b alakohdissa mainittu vaihtoehto on soveltumaton asiakkaan erityisistä tarpeista johtuen tai sen vuoksi, että tilausten perusteella ei saada syntymään liikennekokonaisuutta;

2) hakija on osapuolena yhteistyösopimuksessa, jossa julkisyhteisöt sopivat matkojen yhdistelyn suunnittelusta, järjestämisestä ja kehittämisestä matkapalvelukeskuksen toimialueella.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä pidetään kustannuksia, jotka aiheutuvat kunnalle matkapalvelukeskuksen tuottamien 1 momentin 1 kohdassa mainittujen palvelujen ostamisesta.

12 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Lääninhallitus voi myöntää 7 §:ssä tarkoitettua valtionavustusta uudelle kunnalle silloin, kun kunta osallistuu kokeiluna toteutettuun matkojenyhdistelytoimintaan vuosina 2005, 2006 ja 2007 edellyttäen, että matkojenyhdistelytoiminta siirtyy osaksi valtakunnallista matkapalvelukeskusjärjestelmää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Mikael Nyberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.