518/2005

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/1993) 21 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 314/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ampumakokeen sisällöstä ja suorittamistavasta, ampumakokeen hyväksymisen edellytyksistä sekä ampumakokeen suorittamispaikkaa ja ampumakokeessa käytettäviä ampuma-aseita ja patruunoita koskevista vaatimuksista.

2 §
Ampumakokeen sisältö

Ampumakoe suoritetaan kahdessa osassa siten, että ensin ammutaan paikallaan olevaan maalikuvioon ja sitten liikkuvaan maalikuvioon. Ampumaetäisyys on 75 metriä.

Jos riistanhoitoyhdistyksen alueella ei ole käytettävissä ampumapaikkaa, jossa liikkuvaan maalikuvioon ampuminen on mahdollista, saavat kyseessä olevan riistanhoitoyhdistyksen jäsenet suorittaa ampumakokeen pelkästään paikallaan olevaan maalikuvioon. Ampumaetäisyys on tällöin 100 metriä.

Maalikuviona käytetään hirvikuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 65 senttimetriä.

3 §
Koelaukaukset

Ennen ampumakokeen suorittamista ampuja saa ampua enintään kolme koelaukausta paikallaan olevaan maalikuvioon. Koelaukaukset saa ampua tukea käyttäen ja ampujan pyynnöstä osumat näytetään kukin erikseen.

4 §
Ampumakokeen suorittamistapa

Ampuminen suoritetaan pystyasennosta vapaalta kädeltä ilman tukea. Aseen hihnatuen käyttö on sallittu.

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetussa ampumakokeen ensimmäisessä osassapaikallaan olevaan maalikuvioon ammutaan kolme laukausta 20 sekunnissa laskettuna ensimmäisestä laukauksesta.

Ampumakokeen toisessa osassaliikkuvaan maalikuvioon ammutaan kolme laukausta yksitellen. Ampuja saa tällöin nostaa aseen vasta kun maalikuvio lähtee liikkeelle. Ensimmäinen liikkeellelähtö tapahtuu ampujasta katsoen oikealta vasemmalle.

5 §
Poikkeus suorittamistavasta

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ampumakokeessa ammutaan kaksi kolmen laukauksen sarjaa. Kukin sarja ammutaan 20 sekunnissa laskettuna ensimmäisestä laukauksesta.

6 §
Ampumakoeyritysten määrä

Samassa ampumakoetilaisuudessa ampuja saa tehdä enintään viisi ampumakoeyritystä paikallaan olevaan sekä edelleen enintään viisi ampumakoeyritystä liikkuvaan maalikuvioon.

7 §
Ampumakokeen hyväksyminen

Ampujan tulee esittää ammunnanvalvojalle voimassa oleva metsästyskortti sekä vaadittaessa osoittaa henkilöllisyytensä.

Osumat ilmoitetaan tai näytetään paikallaan olevaan maalikuvioon kaikkien kolmen laukauksen jälkeen ja liikkuvaan maalikuvioon erikseen kunkin laukauksen jälkeen.

Ampumakoe hyväksytään, kun kaikki kuusi laukausta osuvat osuma-alueelle.

8 §
Ampumakokeen suorittamispaikka

Ampumakoe suoritetaan lääninhallituksen tai puolustusministeriön hyväksymällä ampumaradalla.

Liikkuvaan maalikuvioon ampumista varten maalialueella tulee olla noin 23 metrin levyinen aukko, jonka maalikuvio ylittää noin neljässä sekunnissa.

9 §
Ampuma-aseet ja patruunat

Ampumakoe suoritetaan vähintään metsästysasetuksen (666/1993) 16 §:n 2 momentin 3 kohdan vaatimukset täyttävillä aseilla ja patruunoilla. Aseen liipasimen tulee kestää vähintään 1 kilogramman laukaisuvastus.

10 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Aikaisempien säännösten mukaisesti suoritettu voimassa oleva ampumakoe vastaa tämän asetuksen ampumakoetta.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Sauli Härkönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.