514/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Kortesjärven kunnan ja Kauhavan kaupungin välillä

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3―7 ja 9―11 sekä 45 §:ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:ssä, päättänyt:

Kuntajaon muutos

Kortesjärven kunnasta siirretään Kauhavan kaupunkiin kokonaan Ylikylän kylästä kiinteistöt Norrbacka 1:1, Luoma 1:46, Ensiluoma 1:53, Perälä 2:55, Puskala 2:93, Kaisunkytö 2:118, Peräluoma 2:119, Holmiluoma 4:27, Luomanmaa 10:44, Luoma 10:56, Muistola 10:63 ja Seponmäki 25:1 sekä kiinteistöistä Kujala 1:36 Luoman palsta, Luhta 1:93 Luoman palsta, Välitalo 1:99 Luoman palsta, Kunna 1:105 Luoman palsta, Halmesmäki 2:33 Luoman palsta, Kivimäki 2:106 Luoman palsta, Kauppi 2:115 Luoman palsta, Lahti 2:121 Luoman palsta, Pihlajaranta 2:123 Luoman palsta, Pekanmäki 10:55 Peräluoman palsta, Riihivainio 10:61 Luoman palsta, Mäkirinne 24:0 Sirosenmaan palsta, Peräluoman palsta ja Ensiluoman palstat, Pohjola 25:4 Sirosenmaan palstat sekä Mäkelä 26:0 Sirosenmaan palsta ja Ensiluoman palsta.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirrot eivät aiheuta muutoksia kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Anu Hernesmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.