509/2005

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1412/1992:

1 §

Luettelo yleisimmistä vaarallisista aineista (aineluettelo) on tämän asetuksen liitteessä 1.

Varoitusmerkkien kirjaintunnukset, varoitusmerkit ja niiden nimet ovat liitteessä 2.

Vaaraa osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet) ja yhdistetyt vaaraa osoittavat standardilausekkeet ovat liitteessä 3.

Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (S-lausekkeet) ja yhdistetyt turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet ovat liitteessä 4.

Liitteessä 1 mainitut nimikkeet ovat aineluettelon indeksinumeron mukaisessa järjestyksessä liitteessä 5.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 2001 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta (624/2001).

Asetuksen liitteessä 1 olevat uudet tai muutetut nimikkeet on merkitty tähdellä (*).

Komission direktiivi93/21/ETY; EYVL N:o L 110, 4.5.1993 s. 2; EYVL N:o 110 A, 4.5.1993, s. 2
Komission direktiivi93/72/ETY; EYVL N:o L 258, 16.10.1993, s. 2; EYVL N:o L 258 A, 16.10.1993, s. 1
Komission direktiivi93/101/EY; EYVL N:o L 13, 15.1.1994, s. 1
Komission direktiivi94/69/EY; EYVL N:o L 381, 31.12.1994, s. 1
Komission direktiivi96/54/EY; EYVL N:o L 248, 30.9.1996, s. 1
Komission direktiivi97/69/EY; EYVL N:o L 343, 13.12.1997, s. 19
Komission direktiivi98/73/EY; EYVL N:o L 305, 16.11.1998, s. 1
Komission direktiivi98/98/EY; EYVL N:o L 355, 30.12.1998, s. 1
Komission direktiivi 2000/32/EY; EYVL N:o L 136, 8.6.2000, s. 1
Komission direktiivi 2001/59/EY; EYVL N:o L 225, 21.8.2001, s. 1
Komission direktiivi 2004/73/EY; EYVL N:o L 152, 30.4.2004, s. 1

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2005

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Neuvotteleva virkamies
Juha Pyötsiä

Vaarallisten aineiden luettelo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.