498/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1351/2002) 4 §:n 1 momentin 1 kohta seuraavasti:

4 §
Työvoimatoimiston ja työvoimatoimikunnan tehtävänjako

Työvoimatoimisto antaa sitovan lausunnon Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle:

1) työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:ssä, 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 3 ja 11 §:ssä tarkoitetuista työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 5 a luvun 2 §:n 1―3 momentissa tarkoitetuista työttömyyspäivärahan työllistymisohjelmalisän edellytyksistä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.