485/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun räjähdeasetuksen (473/1993) 87 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 131/1999, sekä

muutetaan 88 §:n 1 momentti ja 89 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa 131/1999, seuraavasti:

88 §

Jos vaarallisuusluokan 1.4 räjähteiden määrä tehtaassa tai varastossa on 50 000 kg tai suurempi taikka muiden räjähteiden määrä siellä on 10 000 kg tai suurempi, toiminnasta tulee laatia asiakirja, jossa selostetaan toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi (toimintaperiaateasiakirja).


89 §

Jos vaarallisuusluokan 1.4 räjähteiden määrä tehtaassa tai varastossa on 200 000 kg tai suurempi taikka muiden räjähteiden määrä siellä on 50 000 kg tai suurempi, toiminnasta tulee laatia turvallisuusselvitys.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Toiminnanharjoittajan tulee tässä asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi laatia toimintaperiaateasiakirja viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2005 sekä sisäinen pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY; EUVL N:o L 345, 31.12.2003, s. 97

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Teollisuusneuvos
Tapani Koivumäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.