483/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1370/2004) 80 §:n 2 momentti seuraavasti:

Voimaantulo ja siirtymäsäännös
80 §

Sen estämättä, mitä 61 §:ssä, 64 §:ssä ja liitteen 2A -kohdassa määrätään, saavat tuontierän mukana oleva rajatarkastustodistus ja muonitustodistus sekä sellaisten kolmanteen maahan tai ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen tarkoitettujen tuontierien, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, mukana olevat tuontiasiakirjat tai niiden oikeaksi todistetut käännökset olla suomen ja ruotsin kielen asemasta myös englanninkielisiä siihen saakka, kunnes maa- ja metsätalousministeriö toisin määrää. Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään TRACES-järjestelmän käytöstä, otetaan järjestelmä käyttöön 10 §:n tarkoittamien Suomen markkinoille tarkoitettujen tuontierien osalta, hylättyjä eriä lukuun ottamatta, 1.1.2006 lukien.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Tarja Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.