476/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista kirjeenvaihdolla Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 sekä 15 päivänä marraskuuta 2004 ja Haagissa 9 päivänä marraskuuta 2004 tehtyä sopimusta, jonka eduskunta on hyväksynyt 10 päivänä toukokuuta 2005 ja jonka valtioneuvosto on hyväksynyt 19 päivänä toukokuuta 2005, sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 1 päivästä heinäkuuta 2005 Suomen ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 20 päivänä toukokuuta 2005 annettua lakia (341/2005) sovelletaan ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa vastaavasti kuin sopimuksesta tämän asetuksen 1 §:ssä säädetään.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005 ja se lakkaa olemasta voimassa, kun sopimus tulee voimaan.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 55/2005)

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finanssineuvos
Antero Toivainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.