474/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Mansaaren välillä säästötulojen verottamisesta kirjeenvaihdolla Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja Douglasissa 19 päivänä marraskuuta 2004 tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 10 päivänä toukokuuta 2005 ja jonka valtioneuvosto on hyväksynyt 19 päivänä toukokuuta 2005 ja jonka hyväksymistä koskevat ilmoitukset on vaihdettu 25 päivänä toukokuuta 2005, on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 20 päivänä toukokuuta 2005 annettu laki (339/2005) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 51/2005)

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finanssineuvos
Antero Toivainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.