462/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,

muutetaan terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (371/1987) 3, 4, 7 ja 8 § seuraavasti:

3 §

Puolustusvoimien terveydenhuollon toimipaikkoja ovat Sotilaslääketieteen keskus ja varuskuntien terveysasemat.

Sotilaslääketieteen keskuksen tehtävänä on tutkia ja kehittää puolustusvoimien terveydenhuoltoa, kenttä- ja suojelulääkintää, palveluskelpoisuutta ja palvelusturvallisuutta sekä huolehtia niitä koskevasta koulutuksesta ja kokeilutoiminnasta sekä asevelvollisten ja palkatun henkilöstön palveluskelpoisuuden arvioinnista. Lisäksi Sotilaslääketieteen keskus toimii kansallisena ilmailulääketieteen keskuksena ja vastaa puolustusvoimien perustason terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestelyistä.

Terveysasema on yleislääkärijohtoinen terveydenhuollon toimipaikka varuskunnan paikallista terveydenhuoltoa varten. Erityisistä syistä varuskunnassa voi lisäksi olla tilapäisiä hoitopaikkoja ja leirijoukkojen sairaanhoitoa varten leirisairaaloita.

4 §

Sotilasapteekki hankkii, varastoi ja toimittaa puolustusvoimien terveydenhuollossa tarvittavia lääkkeitä ja muuta apteekkialan materiaalia. Varuskuntien terveysasemilla on lisäksi lääkekeskuksia ja lääkevarastoja, joiden valvonnasta huolehtii Sotilasapteekki.

Lääkintävarikko hankkii, varastoi ja toimittaa puolustusvoimien terveydenhuollossa tarvittavaa muuta materiaalia.

Puolustusministeriön päätöksellä voidaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettua materiaalia toimittaa myös muille valtion hallintoyksiköille.

7 §

Puolustusvoimien terveydenhuollon toimipaikoilla hoidetaan terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja henkilöitä.

Puolustusministeriön, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palkattua henkilöstöä hoidetaan puolustusvoimien terveydenhuollon toimipaikoissa, jollei tämä olennaisesti haittaa 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden hoitoa.

8 §

Jos terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö sairastuu tai vammautuu palveluspaikkansa ulkopuolella, hänen tulee hakeutua hoidettavaksi puolustusvoimien terveydenhuollon toimipaikkaan. Jos tällainen potilas kuitenkin otetaan hoidettavaksi terveyskeskukseen tai siviilisairaalaan, hänet on, kun se hänen terveydentilaansa vaarantamatta on mahdollista, siirrettävä hoidettavaksi puolustusvoimien terveydenhuollon toimipaikkaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sairaanhoidon korvauksista säädetään 13 §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.