399/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Merentutkimuslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) meren tilaa koskevat toimeksiantoon perustuvat tutkimukset ja selvitykset;

2) tilauksesta tapahtuva meriliikenteen turvallisuutta ja taloudellisuutta edistävä palvelutoiminta;

3) havainto- ja mittaussuoritteet, jotka tuotetaan tai luovutetaan tilauksesta;

4) kirjasto- ja informaatiopalveluihin kuuluvat jäljennökset, kaukolainojen postitukset ja tiedonhaut, jotka tapahtuvat asiakkaan pyynnöstä;

5) Merentutkimuslaitoksen tutkimusaluksen suorittama kuljetus, avustustehtävä tai muu työsuoritus sekä aluksen vuokraus ja rahtaus, jotka tapahtuvat toimeksiannosta; sekä

6) asiakkaiden tilaamat muut erityispalvelut ja -suoritteet.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1998 annettu liikenneministeriön päätös Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista (1148/1998).

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.