397/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,

lisätään asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annettuun asetukseen (63/1951) siitä asetuksella 1265/1992 kumotun 113 §:n tilalle uusi 113 § seuraavasti:

113 §

Sotilasläänin esikunnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus asevelvollisrekisteriä varten saada siviilipalveluslain (1723/1991) 4 §:ssä tarkoitetulta viranomaiselta mainitun lain 1 §:ssä tarkoitetusta henkilöstä mainitun lain 47 §:ssä tarkoitetut, henkilökorttiin ja lääkärintarkastuskorttiin merkityt tiedot sen jälkeen, kun asianomainen on suorittanut siviilipalveluksen tai hänet on vapautettu palveluksen suorittamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Turkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.