364/2005

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 27 päivänä maaliskuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (278/2002) liitteen kohdat 1.6.3, 1.6.3.01 ja 1.6.4.0, sellaisena kuin ne ovat liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa 314/2003, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2005 saakka.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Yli-insinööri
Liisa Virtanen

Liite

LIITE
1.6.3 Säiliövaunut ja monisäiliövaunut
Huom. 1. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/63/EY siirtymäsäännökset erityismääräyksen TU51 osalta, ks. luku 4.3 erityismääräys TU51.
Huom. 2. Kansainvälisissä RID-määräyksissä ei ole kohtia 1.6.3.01-1.6.3.04.
1.6.3.01 Ennen näiden säännösten voimaantuloa valmistettuja säiliövaunuja, jotka eivät täytä näiden säännösten säiliövaunuja koskevia säännöksiä, saa käyttää edelleen niille aineille, joille ne on hyväksytty, jos ne on valmistettu kulloinkin voimassa olleiden säännösten mukaisesti, ellei siirtymäsäännöksissä muuta säädetä.
Huom.
- Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 valmistettuja säiliövaunuja, jotka on tarkoitettu seuraavien aineiden kuljetukseen: UN 1092, 1098, 1106, 1135, 1143, 1181, 1182, 1198, 1199, 1228, 1238, 1239, 1251, 1289, 1297, 1545, 1569, 1591, 1593, 1595, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1647, 1669, 1693, 1695, 1701, 1702, 1710, 1730, 1731, 1737, 1738, 1742, 1743, 1750, 1751, 1752, 1754, 1758, 1792, 1796, 1808, 1809, 1810, 1817, 1818, 1826, 1827, 1828, 1834, 1836, 1837, 1838, 1846, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1897, 1916, 1986, 1988, 1992, 2016, 2017, 2022, 2023, 2051, 2076, 2248, 2258, 2260, 2264, 2267, 2276, 2279, 2285, 2295, 2310, 2321, 2322, 2337, 2357, 2361, 2407, 2438, 2443, 2444, 2477, 2478, 2482, 2484, 2485, 2487, 2488, 2504, 2515, 2516, 2518, 2521, 2526, 2529, 2530, 2558, 2589, 2604, 2606, 2610, 2611, 2619, 2644, 2646, 2653, 2664, 2667, 2684, 2685, 2686, 2688, 2692, 2729, 2733, 2734, 2745, 2746, 2748, 2810, 2811, 2831, 2841, 2872, 2879, 2924, 2927, 2928, 2929, 3023, 3071, 3080, 3142, 3143, 3145, 3246, 3248, 3265, 3277 ja 3279, ja jotka on valmistettu ennen edellä sanottua päivämäärää voimassa olleiden säännösten mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaantulleita säännöksiä, ei saa käyttää 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen.
- Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 valmistettuja säiliövaunuja, jotka on tarkoitettu UN 3256 aineiden kuljetukseen, ja jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaantulleita säännöksiä, ei saa käyttää 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen.
- Ennen 1 päivää tammikuuta 1997 valmistettuja säiliövaunuja, jotka on tarkoitettu seuraavien aineiden kuljetukseen: UN 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 ja 3290, ja jotka on valmistettu ennen 1 päivää toukokuuta 1997 voimassa olleiden säännösten mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 päivänä toukokuuta 1997 voimaantulleita säännöksiä, ei saa käyttää 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen.
1.6.4.0 Ennen näiden säännösten voimaantuloa valmistettuja säiliökontteja, jotka eivät täytä näiden säännösten säiliökontteja koskevia säännöksiä, saa käyttää edelleen niille aineille, joille ne on hyväksytty, jos ne on valmistettu kulloinkin voimassa olleiden säännösten mukaisesti, ellei siirtymäsäännöksissä muuta säädetä.
Turvatekniikan keskus voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia siirtymäkauden säännöksiin.
Huom. 1.
- Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu UN 3256 aineiden kuljetukseen ja jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaantulleita säännöksiä, ei saa käyttää 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen.
- Ennen 1 päivää tammikuuta 1999 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu UN 2401 piperidiinin kuljetukseen ja jotka on valmistettu 31 päivään tammikuuta 1999 saakka voimassa olleiden säännösten lisäyksen X kohdan 3.2.3 mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 päivänä helmikuuta 1999 voimaantulleita säännöksiä, ei saa käyttää 31 päivän joulukuuta 2003 jälkeen.
- Ennen 1 päivää tammikuuta 1997 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu seuraavien aineiden kuljetukseen: UN 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 sekä 3290 ja jotka on valmistettu 31 päivään huhtikuuta 1997 saakka voimassa olleiden säännösten mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 päivänä toukokuuta 1997 voimaantulleita säännöksiä, ei saa enää käyttää.
Huom. 2. Kansainvälisissä RID-määräyksissä ei ole kohtaa 1.6.4.0.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.