363/2005

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 21 päivänä maaliskuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (277/2002) liitteen A kohdat 1.6.3.0 ja 1.6.4.0, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 313/2003, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2005 saakka.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Liite

LIITE A
1.6.3.0 Ennen näiden säännösten voimaantuloa valmistettuja kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja), irrotettavia säiliötä ja monisäiliöajoneuvoja, jotka eivät täytä näiden säännösten säiliöitä koskevia säännöksiä, saa käyttää edelleen niille aineille, joille ne on hyväksytty, jos ne on valmistettu kulloinkin voimassa olleiden säännösten mukaisesti, ellei siirtymäsäännöksissä muuta säädetä.
Säiliöitä, jotka on otettu käyttöön ennen 1 päivää elokuuta 1992 ja jotka täyttävät ennen edellä mainittua päivää voimassa olleet säännökset, saa käyttää edelleen niille aineille, joille ne on hyväksytty. Näihin säiliöihin sovelletaan ennen 1 päivää elokuuta 1992 voimassa olleita säännöksiä. Määräaikaistarkastus sekä tiiviys ja toimintatarkastus suoritetaan näiden säännösten luvun 6.8 mukaisesti koevaatimusten ollessa ennen 1 päivää elokuuta 1992 voimassa olleiden säännösten mukaiset.
Turvatekniikan keskus voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia siirtymäkauden säännöksiin.
HUOM. 1:
- Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 valmistettuja kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja) ja irrotettavia säiliöitä, jotka on tarkoitettu UN 3256 aineiden kuljetukseen, ja jotka eivät täytä 1 päivä tammikuuta 1995 voimaantulleita säännöksiä, ei saa käyttää 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen.
- Ennen 1 päivää helmikuuta 1999 valmistettuja kiinteitä säiliöitä (säiliöjoneuvoja) ja irrotettavia säiliöitä, jotka on tarkoitettu UN 2401 piperidiinin kuljetukseen ja jotka on valmistettu 31 päivään tammikuuta 1999 saakka voimassa olleiden säännösten reunanumeron 211 322 mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 päivänä helmikuuta 1999 voimaantulleita säännöksiä, ei saa käyttää 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen.
- Ennen 1 päivää tammikuuta 1997 valmistettuja kiinteitä säiliöitä (säiliöajoneuvoja) ja irrotettavia säiliöitä, jotka on tarkoitettu seuraavien aineiden kuljetukseen: UN 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 sekä 3290 ja jotka on valmistettu 31 päivään joulukuuta 1996 saakka voimassa olleiden säännösten mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta 1997 voimaantulleita säännöksiä, ei saa käyttää 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen.
HUOM. 2: Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa ei ole kohtaa 1.6.3.0.
1.6.4.0 Ennen näiden säännösten voimaantuloa valmistettuja säiliökontteja, jotka eivät täytä näiden säännösten säiliökontteja koskevia säännöksiä, saa käyttää edelleen niille aineille, joille ne on hyväksytty, jos ne on valmistettu kulloinkin voimassa olleiden säännösten mukaisesti, ellei siirtymäsäännöksissä muuta säädetä.
Säiliökontteja, jotka on otettu käyttöön ennen 1 päivää elokuuta 1992 ja jotka täyttävät ennen edellä mainittua päivää voimassa olleet säännökset, saa käyttää edelleen niille aineille, joille ne on hyväksytty. Näihin säiliökontteihin sovelletaan ennen 1 päivää elokuuta 1992 voimassa olleita säännöksiä. Määräaikaistarkastus sekä tiiviys ja toimintatarkastus suoritetaan näiden säännösten luvun 6.8 mukaisesti koevaatimusten ollessa ennen 1 päivää elokuuta 1992 voimassa olleiden säännösten mukaiset.
Turvatekniikan keskus voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia siirtymäkauden säännöksiin.
HUOM. 1:
- Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu UN 3256 aineiden kuljetukseen ja jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaantulleita säännöksiä, ei saa käyttää 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen.
- Ennen 1 päivää helmikuuta 1999 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu UN 2401 piperidiinin kuljetukseen ja jotka on valmistettu 31 päivään tammikuuta 1999 saakka voimassa olleiden säännösten reunanumeron 212 322 mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 päivänä helmikuuta 1999 voimaantulleita säännöksiä, ei saa käyttää 31 päivän joulukuuta 2003 jälkeen.
- Ennen 1 päivää tammikuuta 1997 valmistettuja säiliökontteja, jotka on tarkoitettu seuraavien aineiden kuljetukseen: UN 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 sekä 3290 ja jotka on valmistettu 31 päivään joulukuuta 1996 saakka voimassa olleiden säännösten mukaisesti, mutta jotka eivät täytä 1 päivänä tammikuuta 1997 voimaantulleita säännöksiä, ei saa enää käyttää.
HUOM. 2: Kansainvälisessä ADR-sopimuksessa ei ole kohtaa 1.6.4.0.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.