357/2005

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 60 ja 64 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1251/2002) 60 ja 64 § seuraavasti:

60 §
Äänimerkinantolaite

1. Maastoajoneuvon äänimerkinantolaitteen äänen voimakkuuden seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä mitattuna on oltava vähintään 93 dBA ja enintään 104 dBA, moottorikelkassa kuitenkin vähintään 89 dBA tai, jos kelkkaa ei ole varustettu akulla, vähintään 76 dBA.

2. Äänen tulee olla yhtäjaksoista ja äänenkorkeudeltaan tasaista.

3. Maastoajoneuvossa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa mitattuna ei saa olla 75 dBA suurempi.

4. Hälytysajoneuvona käytettävässä moottorikelkassa tulee olla äänenkorkeudeltaan vaihtelevaa tai jaksottaista ääntä antavaäänimerkinantolaite, jonka äänen voimakkuus on seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä mitattuna suurempi kuin 104 dBA. Tällaista laitetta ei saa asentaa muuhun moottorikelkkaan.

64 §
Moottorikelkkailijan suojakypärä

Tieliikennelain (267/1981) 89 §:ssä tarkoitettuja malliltaan hyväksyttyjä moottorikelkkailijan suojakypäriä ovat henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 89/686/ETY ja sen nojalla laaditun yhdenmukaistetun standardin EN 13781 vaatimukset täyttävät CE-merkinnällä varustetut suojakypärät, E-säännön n:o 22/04 mukaisesti hyväksytyt suojakypärät ja standardin FMVSS 218 vaatimukset täyttävät suojakypärät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ensi kertaa käyttöön otettua moottorikelkkailijan suojakypärää saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

Asetuksessa tarkoitettu hälytysajoneuvo saadaan jo ennen asetuksen voimaantuloa varustaa 60 §:n 4 momentin mukaisella äänimerkinantolaitteella.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Ylitarkastaja
Maria Rautavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.