354/2005

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta 19 päivänä helmikuuta 1999 annetun liikenneministeriön päätöksen (201/1999) 2 §, 3 §:n 1 momentti ja 4 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti asetuksessa 1261/2002 ja 4 § asetuksessa 783/2000, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a) toimilupalailla ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia (1099/1998);

b) peruskoulutuksella toimilupalain 5 §:ssä ja 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua peruskoulutusta;

c) lähiopetuksella opetusta, joka annetaan koulutustiloissa oppilaan ollessa paikalla;

d) kevyellä kalustolla ajoneuvoa, jonka suurin käytössä ja rekisteröinnissä sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia;

e) raskaalla kalustolla ajoneuvoa, jonka suurin käytössä ja rekisteröinnissä sallittu kokonaismassa on yli 3,5 tonnia;

f) koulutustoimikunnalla Ajoneuvohallintokeskuksen asettamaa katsastustoiminnan koulutustoimikuntaa.

3 §
Koulutuksen tarkoitus ja rakenne

1. Vuosikatsastuskoulutuksen tarkoituksena on antaa katsastusalalle aikovalle henkilölle valmiudet suorittaa ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia säännöksissä ja ohjeissa edellytetyllä tavalla (alalletulokoulutus). Vuosikatsastuskoulutus muodostuu:

a) yleisjaksosta;

b) kevyen kaluston koulutusjaksosta (katsastajantutkinto kevyen ajoneuvokaluston määräaikaiskatsastuksiin); ja

c) raskaan kaluston koulutusjaksosta (katsastajantutkinto raskaan ajoneuvokaluston määräaikaiskatsastuksiin).


4 §
Pääsyvaatimukset vuosikatsastuskoulutukseen

1. Pääsyvaatimuksena vuosikatsastuskoulutuksen yleisjaksolle on aloitettu peruskoulutus.

2. Kevyen kaluston koulutusjaksolle pääsyn edellytyksenä on peruskoulutus tai toimilupalain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu osa peruskoulutuksesta, yleisjakson hyväksytty suorittaminen sekä ajoneuvoalan korjaamokokemusta tai vastaavaa kokemusta vähintään kuusi kuukautta.

3. Raskaan kaluston koulutusjaksolle pääsyn edellytyksenä on kevyen kaluston koulutusjakson hyväksytty suorittaminen ja vähintään kuusi kuukautta käytännön kokemusta kevyen kaluston katsastuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.