349/2005

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:n 4 momentin 36 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 497/1996,

muutetaan 10 §:n 4 momentin 1, 27, 34, 37, 44 ja 82 kohta, sellaisina kuin ne ovat 10 §:n 4 momentin 1 kohta asetuksessa 960/2003, 10 §:n 4 momentin 27 kohta asetuksessa 731/1998 ja 10 §:n 4 momentin 34, 37, 44 ja 82 kohta mainitussa asetuksessa 497/1996 sekä,

lisätään 10 §:n 4 momenttiin asetuksella 1033/1997 kumotun 30 kohdan tilalle uusi 30 kohta seuraavasti:

10 §

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:

1) valtioneuvoston kanslia: toimintayksikön päällikkö sekä henkilöstöasioita valmisteleva ja esittelevä henkilöstösihteeri;


27) tullilaitos: tullihallituksen tietohallintojohtaja, tullilaboratorion johtaja ja eteläisen tullipiirin hallintopäällikkö;


30) opetusministeriö: koulutus- ja tiedepolitiikan osaston yliopistoyksikön päällikkö, henkilöstöhallintoasioita käsittelevä opetusneuvos ja ylitarkastaja sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston kehittämis- ja palveluyksikön päällikkö ja henkilöstöhallintoasioita käsittelevä hallitusneuvos;


34) opetushallitus: hallintojohtaja, suunnittelujohtaja sekä henkilöstöhallinto ja sisäiset palvelut -yksikön päällikkö ja henkilöstöasioita hoitava lakimies;


37) opetusalan koulutuskeskus: johtaja;


44) maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: palveluryhmän johtaja;


82) Suomen ympäristökeskus: välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päällikkö, henkilöstöpäällikkö sekä henkilöstöasioita käsittelevä hallinto-osaston johtava lakimies ja lakimies;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2005

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Hallitusneuvos
Tuija Wilska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.