327/2005

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta 9 päivänä helmikuuta 2001 annetun lain (124/2001) voimaantulosäännöksen 1 momentin nojalla:

1 §

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta 9 päivänä helmikuuta 2001 annetun lain (124/2001) 13 b §:n 1 ja 2 momentti, 16 a §:n 3―5 momentti sekä 16 b §:n 1 ja 2 momentti tulevat kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvien kaasuastioiden, pullopakettien, pullokonttien ja kaikkien säiliöiden sekä niihin liittyvien venttiileiden ja muiden lisälaitteiden osalta voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.