317/2005

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksen erityisluvasta, lajittelemattoman saaliin purkamisesta ja nimetyistä satamista

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY) N:o 27/2005 liitteissä II ja III tarkoitettua turskan kalastusta, turskasaaliiden purkamista sekä lajittelemattomien saaliiden purkamista nimettyihin purkusatamiin Suomessa.

Tätä asetusta ei sovelleta turskan kalastukseen Ahvenanmaan vesillä, turskasaaliiden sekä lajittelemattomien saaliiden purkamiseen Ahvenanmaan satamiin.

2 §
Erityislupa turskankalastukseen Itämerellä

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten turskan kalastaminen Itämerellä on sallittu vain työvoima- ja elinkeinokeskuksen myöntämällä erityisluvalla.

Erityislupa voidaan myöntää korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Erityislupaa tai sen jäljennöstä on pidettävä kalastusaluksella.

3 §
Nimetyt turskasaaliin purkusatamat

Yli 750 kilon turskasaaliiden purkaminen on sallittua ainoastaan seuraavissa Suomen purkusatamissa:

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Öskata Nämpnäs;

2) Kaskinen.

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Reposaari;

2) Rauma;

3) Suukari Uusikaupunki;

4) Tuomarainen Taivassalo;

5) Käldinge Nauvo;

6) Kasnäs Dragsfjärd.

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Hanko;

2) Helsinki;

3) Valko Loviisa.

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Kuusinen Kotka.

4 §
Ennakkoilmoitus

Kalastusaluksen on tehtävä ennakkoilmoitus jäsenvaltion valvontaviranomaiselle aikomuksesta purkaa turskasaalis kaksi tuntia ennen satamaan saapumista, jos aluksen turskasaalis ylittää 300 kiloa. Ennakkoilmoitus tehdään työvoima- ja elinkeinokeskukseen, jonka toimialueella purkusatama sijaitsee, tai rannikkoradioasema Turku Radiolle.

Ennakkoilmoituksen on sisällettävä aluksen nimi ja yhteystiedot, päällikön arvio purettavasta saalismäärästä, purkusataman nimi ja arvioitu purkamisajankohta.

5 §
Nimetyt lajittelemattoman saaliin purkusatamat

Kokonaispituudeltaan yli 15 metristen alusten lajittelemattomien saaliiden purkaminen on sallittu ainoastaan seuraaviin purkusatamiin:

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Ajos Kemi;

2) Simoniemi Simo.

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Vatunki Kuivaniemi;

2) Kiviniemi Haukipudas;

3) Riutunkari Oulunsalo;

4) Marjaniemi Hailuoto;

5) Varessäikkä Siikajoki;

6) Lapaluoto Raahe;

7) Elävisluoto Pyhäjoki;

8) Konikarvo Kalajoki.

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Himanka;

2) Klobbskata Mustasaari;

3) Vaasa;

4) Bergö Maalahti;

5) Kaskinen.

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Reposaari;

2) Rauma;

3) Suukari, Hepokari Uusikaupunki;

4) Laupunen, Vuosnainen Kustavi;

5) Tuomarainen Taivassalo;

6) Käldinge Nauvo;

7) Kasnäs Dragsfjärd.

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Baggö, Sommarö Tammisaari;

2) Inkoo;

3) Helsinki;

4) Valko Loviisa.

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Kuusinen Kotka;

2) Keihässalmi Pyhtää.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2005.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalatalousylitarkastaja
Jarmo Vilhunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.