307/2005

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan presidentin asetus Namibian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2002 Suomen tasavallan hallituksen ja Namibian tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 21 päivänä tammikuuta 2003 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 7 päivänä maaliskuuta 2003 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä huhtikuuta 2005, tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 7 päivänä maaliskuuta 2003 annettu laki (195/2003) tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2005.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2005.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 42/2005)

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paula Lehtomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.