296/2005

Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään 26 päivänä helmikuuta 2004 Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (162/2004) 3 §:n 11. kohta sekä

muutetaan liitteen Maksutaulukon 6. kohta seuraavasti:


11) Neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2229/2004 tarkoitetun tehoaineen arviointi ja käsittely.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2005.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Sinikka Saari

Liite

MAKSUTAULUKKO

6. Torjunta-aineet

Osallistuminen tiettyjen torjunta-aineiden käyttöön oikeuttavaan erityistutkintoon 16 €
Biologisen tehoaineen hyväksymishakemuksen käsittely ja arviointi(14,5 htkk) 1) 101 000 €
- hakemuksen jättämisen yhteydessä perittävä ennakkomaksu 35 000 €
- peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksesta perittävä maksu (5 htkk) 2) 35 000 €
Kemiallisen tehoaineen hyväksymishakemuksen käsittely ja arviointi (29 htkk) 1) 202 000 €
- hakemuksen jättämisen yhteydessä perittävä ennakkomaksu 70 000 €
- peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksesta perittävä maksu (10 htkk)2) 70 000 €
Neljännen vaiheen arvioitavat tehoaineet 3) 10 000 €
- peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksesta perittävä maksu 10 000 €

1) Tehoainetta koskeva maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos käsittelyn vaatima työmäärä alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän, ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.

2) Peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksesta perittävä maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.

3) Arviointimaksu sisältää arviointityötä 44 tuntia. Mikäli arviointi edellyttää suurempaa tuntimäärää, veloitetaan tämän lisäksi ylimenevältä ajalta 45 €/tunti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.