286/2005

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Sisäasiainministeriön asetus poliisioppilaitosten opiskelijoiden opintososiaalisista eduista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poliisikoulutuksesta 4 päivänä helmikuuta 2005 annetun lain (68/2005) 18 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Palkkaus ja päiväraha

Poliisikoulu maksaa poliisikokelaalle opiskelun lähiopetusjaksojen päiviltä 3,60 euron suuruisen päivärahan. Poliisiyksikkö, jossa nuorempi konstaapeli suorittaa työharjoittelun tai syventäviin ammattiopintoihin kuuluvan kenttätyöjakson, maksaa tälle työharjoitteluajalta ja syventävien ammattiopintojen ajalta poliisitoimen palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaisen palkkauksen.

Poliisiyksikkö maksaa poliisioppilaitoksessa opiskelevalle virkamiehelleen opiskeluajalta poliisitoimen palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaisen palkkauksen.

Poliisiyksikkö maksaa poliisioppilaitoksessa opiskelijana olevalle virkamiehelleen päivärahaa ja kurssipäivärahaa matkakustannusten korvaamisesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

2 §
Majoitus ja ruoka

Poliisioppilaitos järjestää virkatutkintokoulutuksessa olevalle maksuttoman majoituksen ja ruoan tutkintoon kuuluvien lähiopetusjaksojen ajaksi. Majoitusta ja muonitusta ei järjestetä opiskelun kesä-, joulu- ja pääsiäistaukojen ajaksi.

3 §
Varusteet

Poliisikoulu hankkii poliisikokelaalle virkapuvun. Virkapuvun hankinnasta aiheutuvien kustannusten jako poliisikokelaan ja Poliisikoulun välillä määräytyy valtion virkapukuavustuksista annetussa asetuksessa (850/1969) säädettyjen periaatteiden mukaisesti.

4 §
Terveydenhoito

Poliisioppilaitokset järjestävät virkatutkintokoulutuksen lähiopetusjaksojen opiskelijoille maksuttoman yleislääkäritasoisen terveydenhuollon sekä kiireellisessä tapauksessa sairaanhoitopalvelut, johon opiskelijalla on oikeus poliisikoulutuksesta annetussa laissa (68/2005) säädetyin edellytyksin.

Poliisikoulu järjestää tarvittaessa terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheutuvissa töissä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1485/2001) ja työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun terveystarkastuksen henkilön soveltuvuudesta erityistä tapaturman tai sairauden vaaraa aiheuttavaan työhön ennen perustutkintokoulutukseen sisältyvän työharjoittelujakson ja kenttätyöjakson alkamista.

Lisäksi noudatetaan, mitä opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetussa laissa (1318/2002) säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2005.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Ylitarkastaja
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.