284/2005

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus lääninhallitusasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä helmikuuta 1997 annetun lääninhallitusasetuksen (120/1997) 6 §:n 5―7 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 5 kohta asetuksessa 157/1999 sekä 6 ja 7 kohta asetuksessa 183/2001, seuraavasti:

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


5) poliisiosaston osastopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 16 §:n 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintoon;

6) lääninpoliisiylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys poliisitoimeen;

7) lääninylikomisariolla poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n 1 momentin 22 kohdassa ja 16 a §:ssä sekä lääninkomisariolla poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n 1 momentin 21 kohdassa ja 16 a §:ssä säädetty kelpoisuus;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2005.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Ylitarkastaja
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.